Jumat, 25 Desember 2009

Berhijrah menyelamat akidah ummah


Kemunculan bulan Muharam (jatuh pada hari Jumaat, bersamaan 18 Disember 2009), bermakna umat Islam memasuki tahun baru Hijrah 1431. Sejarah mencatatkan bahawa peristiwa hijrah ini amat besar artinya bagi perjuangan Rasulullah s.a.w khususnya, dan umumnya kepada seluruh umat Islam. Peristiwa ini juga bertujuan merubah strategi perjuangan Nabi s.a.w dalam menegakkan syiar Islam. Di bawah panji-panji Islam, kaum Muhajirin dan Ansar membangun persaudaraan sejati, membangun masyarakat Madani di bawah pimpinan Rasulullah s.a.w.

Hijrah merupakan perintah ilahiah. Dan tahun Islam mengingatkan kaum Muslim bahawa pada setiap tahun bukan sahaja terhadap kemenangan, tetapi banyaknya pengorbanan yang telah dilakukan dan bersedia pula untuk melakukan pengorbanan yang sama seperti yang dilakukan oleh kaum Muhajirin dan Ansar itu. Iman, hijrah, dan jihad adalah trilogi perjalanan hidup Rasulullah dan para sahabat.

Trilogi tersebut diabadikan dalam al-Quran yang bermaksud: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (al-Baqarah: 218)

Dalam meneruskan perjuangan Islam ini, tiada bekalan yang paling utama selain daripada akidah itu sendiri. Hijrah sebenarnya menggambarkan perjuangan untuk menyelamatkan akidah. Kita berhijrah maknawi daripada perbuatan syirik kepada tauhid, dari padakufur kepada iman, daripada melakukan maksiat kepada taat, daripada riak kepada ikhlas, daripada takbur kepada tawaduk, daripada malas kepada rajin, daripada khianat kepada amanah, daripada dusta kepada jujur, daripada perpecahan dan permusuhan kepada perpaduan dan berkasih sayang.

Perjuangan menegakkan akidah umat Islam di negara ini harus dihadapi dengan perjuangan dan keyakinan bahawa Allah s.w.t sentiasa bersama dengan kita. Ini bukan bererti Allah bertempat, berjihat (berpihak) sebagaimana fahaman kumpulan bidaah. Al-Quran sendiri menjelaskan bahawa ketika hijrah Rasulullah, ia adalah satu kemenangan walaupun ketika itu pada pandangan kita kemenangan tersebut belum dicapai.

Allah s.w.t berfirman yang bermaksud: “Jika kamu tidak menolong (Nabi Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah pun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir (di Mekah) mengeluarkannya (dari negerinya Mekah) sedang ia salah seorang daripada dua (sahabat) semasa mereka berlindung di dalam gua, ketika ia berkata kepada sahabatnya. Janganlah engkau berdukacita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada (Nabi Muhammad) dan menguatkan dengan bantuan tentera (malaikat) yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan (syirik) orang-orang kafir terkebawah (kalah dengan sehina-hinanya) dan kalimah Allah (Islam) ialah yang tertinggi (selama-lamanya), kerana Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.” (at-Taubah: 40)

Keteguhan akidah atau agama seseorang itu diukur ketika saat ditimpa musibah, bukan saat atau suasana kemenangan atau kejayaan. Semua akan memeluk satu akidah apabila melihat kejayaan, namun belum tentu demikian jadinya apabila mengalami penderitaan.

Akidah atau tauhid adalah sesuatu yang paling berharga kepada umat Islam. Para Nabi diutus untuk membawa manusia kepada akidah yang sebenar, iaitu tauhid mutlak (keesaan Allah). Ketuhanan yang esa dan satu inilah Tuhan yang perlu disembah, Yang Terkaya dan tidak berhajat kepada sesuatu kerana sesuatu yang lain itu semuanya berhajat dan memerlukan-Nya. Pastinya benih tanaman akidah yang suci dan bersih ini dapat melahirkan bunga-bunga perpaduan dan kasih sayang, keikhlasan dan ketakwaan serta pengorbanan.

Dalam Islam, akidah yang berunsur ketakwaan inilah yang akan melahirkan amalan yang benar-benar ikhlas, di mana amalan-amalan seseorang tidak akan diterima Allah kecuali amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang tidak menyekutukan atau menyerupakan Tuhannya dengan sesuatu yang lain.

Dalam hal ini Allah berfirman yang bermaksud: “Tidak ada seumpama-Nya suatu pun.” (al-Shuraa: 11)

Dari sudut realiti pula, apa yang berlaku di negara kita terdapat gerakan-gerakan politik dan ideologi tertentu yang telah mengutamakan kepentingan politik dan peribadi daripada agama Islam itu sendiri sehingga lahir fatwa-fatwa karut yang boleh memesongkan amalan mereka atas alasan tuntutan sunnah, agama dan sebagainya.

Akibatnya, kita dapat melihat begitu banyak sekali penyelewengan fikiran dan fahaman, baik besar mahupun kecil tanpa disedari oleh pengikut awam. Semua ini berpunca daripada amalan mentaati semua fatwa yang dikeluarkan oleh pemimpin tertentu dan sesetengahnya adalah daripada kalangan pemimpin tertinggi agama yang mempunyai kepentingan diri dan politik.

Adalah tidak wajar kepada mana-mana golongan, misalnya mencampuri urusan Allah berhubung dengan perkara-perkara yang hanya diketahui oleh Allah seperti iman dan kufur, syurga dan neraka atau masa depan seseorang itu masuk syurga atau neraka, kerana ia juga dikategorikan sebagai penyelewengan akidah dalam mencapai sesuatu tujuan. Dalam Islam, memfatwa dengan menafikan akidah sesama Islam secara rambang dan mudah adalah terkeluar daripada sunnah Rasulullah s.a.w.

Islam amat ketat untuk menentukan seseorang itu terkeluar daripada akidah atau murtad, kecuali setelah dia terang-terangan menunjukkan pengkhianatannya terhadap akidah Islam. Itu pun setelah dinilai dengan saksama oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut.

Demikian juga tuduhan zalim dan terkeluar akidah kerana menolak hukum hudud. Kerajaan sebenarnya tidak pernah menolak hukum hudud. Dari segi undang-undang yang telah dan sedang digubalkan oleh kerajaan sebenarnya kita ke arah itu.

Kita menyokong niat baik pihak mana sekalipun untuk melaksanakan hukum hudud tetapi ia perlu mengambil kira hal-hal lain yang menuju ke arah keislaman, tidak hanya menggunakan undang-undang yang dikatakan Islam sahaja. Untuk mencapai keadilan yang diharapkan bukanlah sesuatu yang mudah kerana ia perlu kepada pelaksanaan yang betul. Prosedur, keterangan-keterangan serta penyiasatan semuanya mesti betul dan tidak mengandungi sebarang syubhat.

Justeru inilah pemerintah melihat dalam konteks yang lebih jauh dan berhati-hati untuk melaksanakan hukum sepenuhnya termasuk hudud dan sebagainya kerana melihatkan banyak percubaan pemerintah Islam lain di negara luar sebelum ini semuanya menempuh kegagalan dan menghinakan lagi hukum Allah itu sendiri, bukan kerana menolak hukum tersebut, tetapi untuk mempastikan ianya berada dalam satu keadaan yang semua akan menolong mencapai keadilan dan kemegahan Islam itu sendiri. Ia bukanlah sesuatu yang boleh dipandang mudah oleh setengah golongan ,atau boleh diisytihar dan dilasanakan dengan mudah sahaja. Apa lagi dijadikan barang dagangan dan slogan politik oleh pihak-pihak tertentu.

Inilah sebabnya ulama telah mengariskan suatu kaedah yang jelas sebagai dasar ikutan sesiapa yang berhasrat melaksanakan hukum tersebut, untuk mengelak daripada berlaku kezaliman dalam suatu perundangan yang dilaksanakan. Kata mereka: Hukuman hudud akan digugurkan jika terdapat sebarang syubhat ini berpandukan hadis Rasulullah s.a.w yang mengarahkan supaya pemerintah jangan melaksanakan hukum hudud kiranya maseh terdapat sebarang subhat atau kesamaran. Tetapi berlainan dengan hukum takzir yang diserahkan kepada pilihan dan budi bicara pemerintah itu sendiri, sekalipun tindakan hukum takzir itu menyebabkan pembunuhan dan sebagainya. Kerana ianya telah diberikan kepada kuasa pemerintah itu sepenuhnya. Ianya harus dilaksanakan dan tidak perlu digugurkan dengan syubhat seperti hudud tersebut. Ini kerana hudud adalah merupakan hukum yang telah ditentu dan ditetap Allah tetapi cara dan masa pelaksanaannya terpulang kepada budi bicara pemerinta. Justeru itu pernah berlaku penangguhan hukum hudud pada masa Saidina Umar r.a kerana berlaku musim kemarau dan kelaparan.

Jadi hendaklah dipastikan perbezaan antara siapa yang menolak hudud, dan siapa yang menangguhnya kerana sebab tertentu yang dibenarkan agama. Tegasnya, undang-undang yang didasarkan kepada kepentingan atau maslahah yang kebelakangan, tetapi bercanggah dengan kepentingan dan maslahah yang lebih utama bukanlah undang-undang yang Islamik kerana tidak dapat mencapai matlamat yang dikehendaki oleh syariat Islam.

Demikian juga pusat pemulihan akidah yang dikawal selia oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) perlu memainkan peranan yang lebih aktif khususnya dalam memulihkan akidah orang yang telah murtad atau mereka yang terpengaruh dengan ajaran sesat. Ini bertujuan bagi memastikan mereka benar-benar bertaubat dan kembali ke jalan benar dan diredai Allah.

Apa yang membimbangkan kita, gejala penyelewengan akidah akhir-akhir ini kian menular di kalangan masyarakat Melayu-Islam. Kenyataan daripada Jakim dan jabatan-jabatan agama Islam negeri sebelum ini bahawa masih terdapat saki-baki ajaran sesat yang masih aktif, sewajarnya diberi perhatian dan diambil tindakan tegas oleh pihak berkuasa agama negeri di mana ajaran-ajaran sesat itu beroperasi. Demikian juga isu murtad, Jakim perlu mengambil insiatif yang berlipat ganda dengan meningkatkan dakwah Islamiah dan kefahaman Islam di kalangan ummah sebagai usaha menyelamatkan akidah yang semakin longgar itu. Isu ayah Pin, ajaran Qadiani serta ajaran-ajaran sesat dan bidaah yang lain jangan sekadar dilihat dengan sebelah mata sahaja sehingga menjadi bahan lawak di kalangan masyarakat.

Demikian juga dengan gerakan ajaran anti-hadis dan fahaman akidah mujassimah yang mempercayai Allah bertempat atau ada di mana-mana. Atas langit, atas arasy, atau beranggota dan sebagainya di mana ajaran ini masih bergerak secara halus di kalangan intelektual Muslim yang memerlukan pemantauan oleh pihak berkuasa kerana gerakan ini telah diwartakan sebagai bertentangan dengan agama Islam.

Kita yakin dan percaya bahawa umat Islam yang kuat pegangan akidahnya tidak mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang disebutkan itu. Ajaran Islam telah meletakkan ilmu sebagai suatu perkara yang penting dan utama dan mendapatkan ilmu melalui sumber rujukan yang muktabar sahajalah umat Islam akan menjadi umat yang cemerlang dan digeruni.

Sempena tahun baru Hijrah 1431 ini, kita harus berusaha melawan hawa nafsu yang cenderung mengajak manusia ke arah melakukan perkara-perkara kejahatan dan penyeleweng yang terkeluar daripada lunas-lunas syariat. Kita tanamkan azam baru untuk mengamalkan secara bersungguh-sungguh perintah Allah seperti yang ditunjukkan oleh baginda supaya amalan agama subur dalam diri umat Islam.

Hijrah daripada sifat jahil kepada sifat kecerdikan dan kepandaian dari sikap jumud tertutup kepada sikap bertolerensi dan berlapang dada. Ini semua merupakan maksud dan tuntutan hijrah dalam Islam. Maka hijrah daripada satu amalan yang tidak diredai Allah kepada suatu amalan yang dikehendaki-Nya adalah termasuk dalam maksud hijrah yang sebenar.

Dalam hal ini, Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Orang yang berhijrah itu ialah mereka yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang Allah.” (Riwayat Muslim)

Suasana harmoni dan berkasih sayang,dan bekerjasama antara kita semua perlu dikekalkan malah dipertingkatkan lagi jangan pula ada mereka yang cuba memutarbelitkan hakikat ini, kerana ianya selaras dengan ajaran dan tujuan hijrah yang kita sambut dan hayati ini.


Kemunculan bulan Muharam (jatuh pada hari Jumaat, bersamaan 18 Disember 2009), bermakna umat Islam memasuki tahun baru Hijrah 1431. Sejarah mencatatkan bahawa peristiwa hijrah ini amat besar artinya bagi perjuangan Rasulullah s.a.w khususnya, dan umumnya kepada seluruh umat Islam. Peristiwa ini juga bertujuan merubah strategi perjuangan Nabi s.a.w dalam menegakkan syiar Islam. Di bawah panji-panji Islam, kaum Muhajirin dan Ansar membangun persaudaraan sejati, membangun masyarakat Madani di bawah pimpinan Rasulullah s.a.w.

Hijrah merupakan perintah ilahiah. Dan tahun Islam mengingatkan kaum Muslim bahawa pada setiap tahun bukan sahaja terhadap kemenangan, tetapi banyaknya pengorbanan yang telah dilakukan dan bersedia pula untuk melakukan pengorbanan yang sama seperti yang dilakukan oleh kaum Muhajirin dan Ansar itu. Iman, hijrah, dan jihad adalah trilogi perjalanan hidup Rasulullah dan para sahabat.

Trilogi tersebut diabadikan dalam al-Quran yang bermaksud: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (al-Baqarah: 218)

Dalam meneruskan perjuangan Islam ini, tiada bekalan yang paling utama selain daripada akidah itu sendiri. Hijrah sebenarnya menggambarkan perjuangan untuk menyelamatkan akidah. Kita berhijrah maknawi daripada perbuatan syirik kepada tauhid, dari padakufur kepada iman, daripada melakukan maksiat kepada taat, daripada riak kepada ikhlas, daripada takbur kepada tawaduk, daripada malas kepada rajin, daripada khianat kepada amanah, daripada dusta kepada jujur, daripada perpecahan dan permusuhan kepada perpaduan dan berkasih sayang.

Perjuangan menegakkan akidah umat Islam di negara ini harus dihadapi dengan perjuangan dan keyakinan bahawa Allah s.w.t sentiasa bersama dengan kita. Ini bukan bererti Allah bertempat, berjihat (berpihak) sebagaimana fahaman kumpulan bidaah. Al-Quran sendiri menjelaskan bahawa ketika hijrah Rasulullah, ia adalah satu kemenangan walaupun ketika itu pada pandangan kita kemenangan tersebut belum dicapai.

Allah s.w.t berfirman yang bermaksud: “Jika kamu tidak menolong (Nabi Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah pun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir (di Mekah) mengeluarkannya (dari negerinya Mekah) sedang ia salah seorang daripada dua (sahabat) semasa mereka berlindung di dalam gua, ketika ia berkata kepada sahabatnya. Janganlah engkau berdukacita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada (Nabi Muhammad) dan menguatkan dengan bantuan tentera (malaikat) yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan (syirik) orang-orang kafir terkebawah (kalah dengan sehina-hinanya) dan kalimah Allah (Islam) ialah yang tertinggi (selama-lamanya), kerana Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.” (at-Taubah: 40)

Keteguhan akidah atau agama seseorang itu diukur ketika saat ditimpa musibah, bukan saat atau suasana kemenangan atau kejayaan. Semua akan memeluk satu akidah apabila melihat kejayaan, namun belum tentu demikian jadinya apabila mengalami penderitaan.

Akidah atau tauhid adalah sesuatu yang paling berharga kepada umat Islam. Para Nabi diutus untuk membawa manusia kepada akidah yang sebenar, iaitu tauhid mutlak (keesaan Allah). Ketuhanan yang esa dan satu inilah Tuhan yang perlu disembah, Yang Terkaya dan tidak berhajat kepada sesuatu kerana sesuatu yang lain itu semuanya berhajat dan memerlukan-Nya. Pastinya benih tanaman akidah yang suci dan bersih ini dapat melahirkan bunga-bunga perpaduan dan kasih sayang, keikhlasan dan ketakwaan serta pengorbanan.

Dalam Islam, akidah yang berunsur ketakwaan inilah yang akan melahirkan amalan yang benar-benar ikhlas, di mana amalan-amalan seseorang tidak akan diterima Allah kecuali amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang tidak menyekutukan atau menyerupakan Tuhannya dengan sesuatu yang lain.

Dalam hal ini Allah berfirman yang bermaksud: “Tidak ada seumpama-Nya suatu pun.” (al-Shuraa: 11)

Dari sudut realiti pula, apa yang berlaku di negara kita terdapat gerakan-gerakan politik dan ideologi tertentu yang telah mengutamakan kepentingan politik dan peribadi daripada agama Islam itu sendiri sehingga lahir fatwa-fatwa karut yang boleh memesongkan amalan mereka atas alasan tuntutan sunnah, agama dan sebagainya.

Akibatnya, kita dapat melihat begitu banyak sekali penyelewengan fikiran dan fahaman, baik besar mahupun kecil tanpa disedari oleh pengikut awam. Semua ini berpunca daripada amalan mentaati semua fatwa yang dikeluarkan oleh pemimpin tertentu dan sesetengahnya adalah daripada kalangan pemimpin tertinggi agama yang mempunyai kepentingan diri dan politik.

Adalah tidak wajar kepada mana-mana golongan, misalnya mencampuri urusan Allah berhubung dengan perkara-perkara yang hanya diketahui oleh Allah seperti iman dan kufur, syurga dan neraka atau masa depan seseorang itu masuk syurga atau neraka, kerana ia juga dikategorikan sebagai penyelewengan akidah dalam mencapai sesuatu tujuan. Dalam Islam, memfatwa dengan menafikan akidah sesama Islam secara rambang dan mudah adalah terkeluar daripada sunnah Rasulullah s.a.w.

Islam amat ketat untuk menentukan seseorang itu terkeluar daripada akidah atau murtad, kecuali setelah dia terang-terangan menunjukkan pengkhianatannya terhadap akidah Islam. Itu pun setelah dinilai dengan saksama oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut.

Demikian juga tuduhan zalim dan terkeluar akidah kerana menolak hukum hudud. Kerajaan sebenarnya tidak pernah menolak hukum hudud. Dari segi undang-undang yang telah dan sedang digubalkan oleh kerajaan sebenarnya kita ke arah itu.

Kita menyokong niat baik pihak mana sekalipun untuk melaksanakan hukum hudud tetapi ia perlu mengambil kira hal-hal lain yang menuju ke arah keislaman, tidak hanya menggunakan undang-undang yang dikatakan Islam sahaja. Untuk mencapai keadilan yang diharapkan bukanlah sesuatu yang mudah kerana ia perlu kepada pelaksanaan yang betul. Prosedur, keterangan-keterangan serta penyiasatan semuanya mesti betul dan tidak mengandungi sebarang syubhat.

Justeru inilah pemerintah melihat dalam konteks yang lebih jauh dan berhati-hati untuk melaksanakan hukum sepenuhnya termasuk hudud dan sebagainya kerana melihatkan banyak percubaan pemerintah Islam lain di negara luar sebelum ini semuanya menempuh kegagalan dan menghinakan lagi hukum Allah itu sendiri, bukan kerana menolak hukum tersebut, tetapi untuk mempastikan ianya berada dalam satu keadaan yang semua akan menolong mencapai keadilan dan kemegahan Islam itu sendiri. Ia bukanlah sesuatu yang boleh dipandang mudah oleh setengah golongan ,atau boleh diisytihar dan dilasanakan dengan mudah sahaja. Apa lagi dijadikan barang dagangan dan slogan politik oleh pihak-pihak tertentu.

Inilah sebabnya ulama telah mengariskan suatu kaedah yang jelas sebagai dasar ikutan sesiapa yang berhasrat melaksanakan hukum tersebut, untuk mengelak daripada berlaku kezaliman dalam suatu perundangan yang dilaksanakan. Kata mereka: Hukuman hudud akan digugurkan jika terdapat sebarang syubhat ini berpandukan hadis Rasulullah s.a.w yang mengarahkan supaya pemerintah jangan melaksanakan hukum hudud kiranya maseh terdapat sebarang subhat atau kesamaran. Tetapi berlainan dengan hukum takzir yang diserahkan kepada pilihan dan budi bicara pemerintah itu sendiri, sekalipun tindakan hukum takzir itu menyebabkan pembunuhan dan sebagainya. Kerana ianya telah diberikan kepada kuasa pemerintah itu sepenuhnya. Ianya harus dilaksanakan dan tidak perlu digugurkan dengan syubhat seperti hudud tersebut. Ini kerana hudud adalah merupakan hukum yang telah ditentu dan ditetap Allah tetapi cara dan masa pelaksanaannya terpulang kepada budi bicara pemerinta. Justeru itu pernah berlaku penangguhan hukum hudud pada masa Saidina Umar r.a kerana berlaku musim kemarau dan kelaparan.

Jadi hendaklah dipastikan perbezaan antara siapa yang menolak hudud, dan siapa yang menangguhnya kerana sebab tertentu yang dibenarkan agama. Tegasnya, undang-undang yang didasarkan kepada kepentingan atau maslahah yang kebelakangan, tetapi bercanggah dengan kepentingan dan maslahah yang lebih utama bukanlah undang-undang yang Islamik kerana tidak dapat mencapai matlamat yang dikehendaki oleh syariat Islam.

Demikian juga pusat pemulihan akidah yang dikawal selia oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) perlu memainkan peranan yang lebih aktif khususnya dalam memulihkan akidah orang yang telah murtad atau mereka yang terpengaruh dengan ajaran sesat. Ini bertujuan bagi memastikan mereka benar-benar bertaubat dan kembali ke jalan benar dan diredai Allah.

Apa yang membimbangkan kita, gejala penyelewengan akidah akhir-akhir ini kian menular di kalangan masyarakat Melayu-Islam. Kenyataan daripada Jakim dan jabatan-jabatan agama Islam negeri sebelum ini bahawa masih terdapat saki-baki ajaran sesat yang masih aktif, sewajarnya diberi perhatian dan diambil tindakan tegas oleh pihak berkuasa agama negeri di mana ajaran-ajaran sesat itu beroperasi. Demikian juga isu murtad, Jakim perlu mengambil insiatif yang berlipat ganda dengan meningkatkan dakwah Islamiah dan kefahaman Islam di kalangan ummah sebagai usaha menyelamatkan akidah yang semakin longgar itu. Isu ayah Pin, ajaran Qadiani serta ajaran-ajaran sesat dan bidaah yang lain jangan sekadar dilihat dengan sebelah mata sahaja sehingga menjadi bahan lawak di kalangan masyarakat.

Demikian juga dengan gerakan ajaran anti-hadis dan fahaman akidah mujassimah yang mempercayai Allah bertempat atau ada di mana-mana. Atas langit, atas arasy, atau beranggota dan sebagainya di mana ajaran ini masih bergerak secara halus di kalangan intelektual Muslim yang memerlukan pemantauan oleh pihak berkuasa kerana gerakan ini telah diwartakan sebagai bertentangan dengan agama Islam.

Kita yakin dan percaya bahawa umat Islam yang kuat pegangan akidahnya tidak mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang disebutkan itu. Ajaran Islam telah meletakkan ilmu sebagai suatu perkara yang penting dan utama dan mendapatkan ilmu melalui sumber rujukan yang muktabar sahajalah umat Islam akan menjadi umat yang cemerlang dan digeruni.

Sempena tahun baru Hijrah 1431 ini, kita harus berusaha melawan hawa nafsu yang cenderung mengajak manusia ke arah melakukan perkara-perkara kejahatan dan penyeleweng yang terkeluar daripada lunas-lunas syariat. Kita tanamkan azam baru untuk mengamalkan secara bersungguh-sungguh perintah Allah seperti yang ditunjukkan oleh baginda supaya amalan agama subur dalam diri umat Islam.

Hijrah daripada sifat jahil kepada sifat kecerdikan dan kepandaian dari sikap jumud tertutup kepada sikap bertolerensi dan berlapang dada. Ini semua merupakan maksud dan tuntutan hijrah dalam Islam. Maka hijrah daripada satu amalan yang tidak diredai Allah kepada suatu amalan yang dikehendaki-Nya adalah termasuk dalam maksud hijrah yang sebenar.

Dalam hal ini, Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Orang yang berhijrah itu ialah mereka yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang Allah.” (Riwayat Muslim)

Suasana harmoni dan berkasih sayang,dan bekerjasama antara kita semua perlu dikekalkan malah dipertingkatkan lagi jangan pula ada mereka yang cuba memutarbelitkan hakikat ini, kerana ianya selaras dengan ajaran dan tujuan hijrah yang kita sambut dan hayati ini.

0 komentar:

Posting Komentar

© 2009 - Khair syuhada' & friska syahidah | Free Blogger Template designed by Choen

Home | Top